האם אתה סופר?

ל"הידור הסת"ם" דרושים סופרים מקצועיים, בעלי כתב יפה ומהודר, ידע הלכתי ותעודת סופר בתוקף.


אם אתה עונה לדרישות הנ"ל, אנו נשמח שתשלח לנו הצעת מחיר + דוגמת הכתב, למייל Office@hstam.com

או באפליקציית whatsapp למספר 054-8031546


! - העדפה לסופרים שיכולים להקפיד על סטנדרט ההידורים. ראה רשימת ההידורים להתרשמות...