מהו "הידור"? ומדוע "להדר"?

"הידור" או "הידור מצווה", פירושו קיום המצווה בצורה הטובה והכשרה ביותר.

ישנם 3 סוגי הידור במצוות הסת"ם ומוצריו, והם:


1. יציאת ידי חובת כל הדעות ההלכתיות בנושא, בלא לסמוך על פסיקה ב"כח ההיתר" – הרי זהו הידור.


2.  הנהגה וקדושה בעת שלבי כתיבת ויצירת המוצר, כגון: טבילה, כוונות נכונות, תענית, והנהגות קדושה נוספות של העוסקים במלאכת הסת"ם – הרי זהו הידור.


3.  ככל שאיכות, עמידות ונוי המוצר יהיו ברמה גבוהה יותר - יחשב המוצר למהודר יותר. שנאמר "זה אלי ואנוהו".


כשאנו בהידור הסת"ם אומרים "מהודר" – אנו בעצם כוללים את שלושת הסוגים גם יחד.

 

מדוע כדאי להדר? (9 סיבות)

1.  רמת ההקפדה הכללית של המקבל על עצמו להוציא מוצר "מהודר" גבוהה יותר מרמת ההקפדה הכללית של זה שלא מהדר,  אפילו בהתייחס לדברים הפוסלים לגמרי את מוצר הסת"ם. כך שהסיכוי של המוצר שנמכר בחזקת "מהודר" להימצא פגום או פסול נמוך מהמוצר שנמכר שלא בחזקת "מהודר".


2.  קדושת המוצר ה"מהודר" ופעולתו הרוחנית גדולה יותר. אם רצוננו הכללי להשפיע קדושה לעולם, אז למה לא לעשות את זה עם הכלים המוכשרים ביותר לכך?


3.  עצם הרצון להדר במצוות, כערך, נובע מרגש החסידות שיש בכל יהודי; רגש שברגע שמציתים אותו פעם אחת – שלהבתו עולה ומתגברת ומתקנת את הלב היהודי.


4.  הרצון וההשקעה בעשיית דבר בצורה הטובה ביותר, מחנכים את האדם להצטיינות, מה שמתבטא אחר כך בכל תחום בחיים.


5.  קניית מוצר "לא מהודר" מחזקת את יצרני וסוחרי המוצרים ה"לא מהודרים", ומחלישה את ייצור המוצרים ה"מהודרים", וכך נחלשת הקדושה. קניית מוצר "מהודר" מחזקת את יצרני וסוחרי המוצרים ה"מהודרים", ומחלישה את ייצור המוצרים ה"לא מהודרים", וכך הקדושה מתרבה.


6.  עצם ההשקעה המרובה בְּמצווה, אע"פ שאיננה משתלמת, היא מצווה בפני עצמה. וכמו שאמרו חז"ל שאם יש לאדם שני בתי כנסת בקרבת ביתו, ושתיהן שוות, עליו ללכת לרחוקה מביניהם, כדי לקבל "שכר פסיעות". וכמו שגם מצויים אתרוגים הנמכרים באלפי דולרים. ובאופן טבעי מוצר "מהודר" יעלה יותר משאינו מהודר.


7.  קנייה של מוצר סת"ם "מהודר" היא מהלך של נתינת כבוד וחשיבות לקב"ה. וכמו שאדם מעוניין לקנות לאשתו את היהלום הטוב והיוקרתי ביותר שקיים, אע"פ שלא הוא ולא היא מבינים בטיב היהלומים – מפני שכך הוא משדר לה כבוד וחשיבות.


8.  מוצר "מהודר" שורד לאורך שנים רבות. מוצר "לא מהודר" לרוב מצריך תיקונים והחלפות לאחר זמן לא רב, הוצאות נוספות אלה הופכים את קניית המוצר ה"לא מהודר" – לפחות משתלמת.


9.  בשביל הרוגע והשקט הנפשי שלך – לדעת שקנית מוצר מצויין, שאין על כשרותו עוררין, ושסיכוייו להיפסל או להימצא פסול מלכתחילה או פגום הינם קלושים.


 


{כותב המאמר: א.ש}