ברוכים הבאים לדף ההידורים

להלן רשימה של הידורים שעליהם אנו מקפידים בהפקת הסת"ם שלנו*, כל מוצר לפי המתואר בפרטי המוצר.

לחיצה על כותרת ההידור תפתח את חלונית הפירוט, שם מוצג הסבר ומקור לכל הידור.


בהכנת הרשימה השתתפו תלמידי חכמים והושקעה השקעה רבה. ספר מצויין בו נעשה שימוש והשראה רבה הוא "ההידורים שבתפילין" של הרב אלירן שור. וכן השתמשנו ברשימת ההידורים של סגירת התפילין של ר' ישראל בוטה, בעל מכון סגירה בירושלים. תודותינו להם.


בחר במוצר כדי לצפות בהידורים המוקפדים בו:


 

 מגילות וספרי תורה

מגילות וספרי תורה - כללי

הידורים בסופר

טבילת עזרא לסופר

שיהיה הסופר נשוי

שיהיה הסופר תלמיד חכמים הלומד תורה

שיהיה הסופר ימני וכותב בימין

שלא לדבר בזמן כתיבת הסת"ם בשיחת חולין

שתהיה הכתיבה נעשית בחדר נקי ומיוחד, שלא נכנסים שם גוים או אפילו נשים וקטנים

שלא ישמע הסופר מנגינות או שיעורים בשעת הכתיבה



הידורים בכתיבה

כתיבה יפה, אחידה ומעט עבה

כתיבה בקנה לספרדים, ובנוצה לאשכנזים

תיוג בקולמוס

תיוג אותיות בדק חי"ה

תיוג יו"ד ממש - לספרדים

מיעוט משיכה של אותיות או דחיקתן בשעת הכתיבה

שיהיו ראשי אותיות שעטנ"ז ג"ץ חדים בפינותיהן ולא עגולין

שיור כ"ט יו"דין לפני פרשיית "והיה אם שמע" , בשופי

כתיבה לשם קדושה אפילו בשעת התיוג

כתיבת שם הוי"ה על פי הזוהר

תיוג כל אותיות שם הוי"ה



הידורים בקלף ובדיו

סםרי תורה ומגילות על גויל

שיהיה עיבוד הקלף נעשה ביד, ולא ע"י מכונה

שיהיה הקלף מעור משובח

דיו בשחרות חזקה

דיו שחור כבר משעת הכתיבה

להקפיד שלא יהיה הדיו מסתם יינם של גוים



הידורים נוספים

תיקי איכות לשמירה על המגילות והספרים

 *"הידור הסת"ם" אינה מתחייבת לכל הידור המוזכר ברשימות הנ"ל, אלא אנו מציינים מה ההקפדה שלנו. הסיבה היא מפני שלא כל סופר יכול להקפיד על כל ההידורים, ואין הדבר תלוי רק בנו. מכל מקום, אנו משתדלים ככל יכולינו להוציא את המוצר המהודר ביותר מתחת ידינו, בהתאם לחזון שלנו, ולהקפיד על כל ההידורים הנ"ל.