ספריית מדיה ווידאו

הדף עודנו בבניה... תודה על הסובלנות

 
 
 

כתיבת מזוזה מהודרת בנוסח 

אשכנז - האר"י

כתב ידו של הסופר המומחה יעקב שוורץ הי"ו